Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Konkursu

Regulamin  konkursu SOPSI

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook jest firma SOPSI dostępna pod adresem internetowym www.sopsi.com.pl prowadzona jest przez Katarzynę Natkańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOPSI Katarzyna Natkańczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9492175789, REGON: 366078174.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do uczestników konkursu na portalu społecznościowym Facebook, i określa zasady i przebiegu konkursu.
 1. Fundatorem wybranej nagrody przez Uczestnika jest firma SOPSI.
 1. Konkurs ma celu promowanie marki oraz reklamowanie nowej kolekcji SOPSI i dotarcie do szerokiego grona odbiorców na portalu Facebook.
 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 11.02.2017, a kończy 8.03.2017r.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane 8.03.2017 o godz. 20:00 na fanpage SOPSI, pod adresem : www.facebook.com/sopsifashion/
 1. Uczestnik zostanie wyłoniony po sprawdzeniu spełnienia wszystkich punktów ujętych w konkursie oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 2

Uczestnik konkursu

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terenie kraju, która zapoznała się z regulaminem i go zaakceptowała.
 2. Uczestnikiem konkursu jest osoba posiadająca konto na portalu Facebook
 3. Konkurs jest skierowany do Kobiet.
 4. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba spokrewniona z Organizatorem.
 5. Uczestnik konkursu może tylko raz dokonać zgłoszenia po przez swoje konto na portalu Facebook, dodając komentarz pod zdjęciem konkursu.
 6. Wygrać może tylko jeden Uczestnik konkursu.
 7. Uczestnik zostanie wyłoniony przez Organizatora w dniu 8.03.2017.

 

§ 3

Kontakt z Organizatorem

 

 1. Adres Organizatora : Częstochowa 42-202, ul. Olsztyńska 174
 2. Adres e-mail Organizatora : shop@sopsi.com.pl lub sopsi.kontakt@gmail.com
 3. Uczestnik  może porozumiewać się ze Organizatorem za pomocą adresów mailowych  podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Uczestnik może porozumieć się mailowo z Organizatorem o każdej godzinie w razie problemów z przystąpieniem do konkursu

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Aby Uczestnik mógł przystąpić do konkursu oraz przeglądać asortyment sklepu, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i sprawną przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Zasady konkursu

 

 1. Uczestnik konkursu powinien spełnić poniższe zasady konkursu:

              1.Polubić SOPSI na Facebooku, www.facebook.com/sopsifashion/


              2.  W komentarzu napisać jaką sukienkę wybiera oraz rozmiar z www.sopsi.com.pl

                I  odpowiedzieć na pytanie konkursowe : „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś ją otrzymać?”

 

§ 6

Nagrody w konkursie

 

 1. Nagroda jest przewidziana dla jednego Uczestnika konkursu, wybrana przez niego z produktów SOPSI dostępnych na sklepie, pod adresem: www.sopsi.com.pl
 2. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzca nie ma możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego.
 4. Zwycięzca konkursu odpowiada za dostarczenie danych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, mail) niezbędnych do wysłania nagrody.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy nagrody

 

 1. Uczestnik może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru wygranego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska DPD
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Częstochowa 42-202, ul.Olsztyńska 174

 

§ 8

Reklamacja i gwarancja

 

 1. W konkursie biorą udział tylko nowe produkty
 2. W przypadku wystąpienia wady wygranego produktu Uczestnik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym         Regulaminie adresy Organizatora lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Organizatora.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Uczestnika składającego reklamację, oraz żądanie Uczestnika w związku z wadą towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień tego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Uczesnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl